Make your own free website on Tripod.com
Kisah Tauladan

           Dalam kehidupan sehari-hari, pelbagai peristiwa dan perkara yang berlaku ke atas
diri kita. Semuanya itu merupakan sesuatu yang dirancang atau tidak dirancang bagi mewarnai
hidup kita sehari-hari. Itulah realiti kehidupan ini.
           Ekoran dari itu maka timbullah idea untuk menerbitkan topik ini di dalam laman 
homepage saya.


             Sila buat pilihan anda...
Wang Merubah Segalanya
Sesal Dahulu Pendapatan
Maafkan Papa

Balik ke Sudut Membaca