Make your own free website on Tripod.com

Menutup tirai halaman peribadi saya, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan 
dan terima kasih kepada individu-individu yang memberi saya dorongan, semangat,
tunjukajar dan nasihat sehingga saya dapat menghasilkan halaman ini, berjaya menerokai 
alam komputer dan teknologi maklumat serta berjaya sebagai seorang insan.Tanpa mereka 
saya rasa diri saya tidak berada hingga ke tahap saya berada sekarang......
" manusia sering berperang dengan diri sendiri untuk menangani hati,
perasaan dan nafsu mereka. Tetapi adakah setiap diri manusia
telah berjaya dalam peperangan itu???."


Home