Make your own free website on Tripod.com

Hotlinks


Selamat datang ke Hotlinks....

Dalam halaman ini saya telah menyediakan beberapa Web Site yang saya rasa boleh dimanfaatkan bagi mencari maklumat serta pengetahuan. InsyaAllah saya akan cuba menaik-taraf halaman ini untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk dikongsi bersama

Untuk dimanfaatkan 
oleh muslimin dan muslimat.
Program Komputer
Dalam Pendidikan.
Laman untuk dimanfaatkan
oleh pelajar-pelajar.
Laman rasmi Unit
Komputer Dlm Pendidikan
Maklumat mengenai
Malaysia SchoolNet
.
Laman Hasil Daripada
Pendidik 
Pusat Perkembangan
Kurikulum
Pelbagai Info dan  laman
guru-guru
Laman-laman Kementerian
Di Malaysia
Mengenai dunia komputer 
dan teknologi maklumat
Malaysia Homepage
Laman-laman Islamiah
Malaysia Search Engine
 Malaysia Online
Radio Malaysia Melaka
Link to Reference.com

Link to eslcafe.com

 Sumber untuk menyusuri
laman-laman internet.
Hompage rasmi
 Bola Tampar Dunia
Mengandungi pelbagai item 
untuk rujukan.
 Mengandungi maklumat 
mengenai kesihatan.
 Mempelajari Bahasa Inggeris.
 
MUZIK
Pemilik Homepage boleh tahu
bilangan pengunjung 
Halaman yang mempunyai 
pelbagai menu di Malaysia
Halaman sensasi MP3
 
Himpunan Lagu