Make your own free website on Tripod.comMaha Kuasa
Allah menciptakan alam semesta...termasuk para Malaikat, para Rasul, para Nabi
dan manusia.

                                                Nama 25 Rasul

1.  Nabi Adam A.S   10.  Nabi Yaakob A.S 19. Nabi Ilyas A.S
2. Nabi Idris A.S   11.   Nabi Yusuf A.S      20.  Nabi Ilyasa A.S
3. Nabi Nuh A.S 12.   Nabi Ayub A.S     21.   Nabi Yunus A.S
4.  Nabi Hud A.S   13.  Nabi Zulkifli A.S   22.  Nabi Zakaria A.S
5.   Nabi Saleh A.S     14. Nabi Shuib A.S  23.  Nabi Yahya A.S
6.  Nabi Ibrahim A.S    15. Nabi Musa A.S 24.  Nabi Isa A.S
7.   Nabi Luth A.S   16.  Nabi Harun A.S  25. Nabi Muhammad S.A.W
8.   Nabi Ismail A.S    17.    Nabi Daud A.S
9. Nabi Ishak A.S  18.    Nabi Sulaiman A.S

      Nama Malaikat dan Tugas Malaikat

    1.    Jibril           -  Menyampaikan Wahyu       6.Nangkir   -  Menyoal dalam Kubur
    2.    Mikail         -  Membawa Rezki                 7.Rokib      -  Mencatat amal kebaikan
    3.    Israfil         -  Meniup Sangkakala            8.Atid         -  Mencatat amal kejahatan
    4.    Izrail          -  Mencabut Nyawa                9.Malek      -  Menjaga Neraka Allah
    5.    Mungkar    -  Menyoal dalam Kubur       10.Reduan   -  Menjaga Syurga Allah

Balik ke Kerjaya  / My Career